Publicat in data de: Monday, 13 January, 2020, 22:28

ALERTĂ! A intrat în insolvență și ultimul combinat al lui IOAN NICULAE

Share This
Tags

  Tribunarul Brașov a admis cererea combinatului Viromet Victoria, parte a grupului Interagro, deținut de Ioan Niculae, și a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență, așa cum reiese din portalul instanțelor de judecată. Instanța a numit practicianul Expert Insolvență SPRL Devaa în funcţia de administrator judiciar provizoriu, cu o r emuneraţie iniţială de 5.000 lei, şi a stabilit data de 27 februarie 2020 drept termen limită pentru înscrierea la masa credală, urmând ca prima Adunare a Creditorilor să se întrunească pe 24 martie 2020. Conform SUPERVIZOR, la 30 septembrie 2019, obligaţiile restantante la bugetele de stat se ridicau la 25.905.652 lei, sumă defalcată astfel:

  • Bugetul de stat = 11.756.610 lei
  • Bugetul asigurărilor sociale de stat = 9.821.407 lei
  • Bugetul asigurărilor pentru şomaj = 4.053.601 lei
  • Bugetul asigurărilor de sănătate = 274.034 lei

  ”Admite cererea formulată de către debitoarea SC VIROMET SA, având ca obiect deschiderea procedurii generale a insolvenţei. În baza art. 71 alin 1 din Legea nr. 85/2014, Constată ca debitoarea este în stare de insolvenţă şi în consecinţă: Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC VIROMET SA, cu sediul în Victoria, judeţul Braşov. Desemnează administrator judiciar provizoriu, consorţiul constituit din practicienii în insolvenţă CITR FILIALA BRAŞOV SPRL, cu sediul în Braşov, str.Aurel Vlaicu, nr.40, judeţul Braşov şi EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL, cu sediul în Deva, str.Iuliu Maniu, nr.2, et.1, judeţul Hunedoara, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din legea 85/2014, cu o retribuţie de 5.000 lei, pentru întreaga procedură. În temeiul art.66 alin.6 din Legea 85/2014, conexează dosarele 4570/62/2019, 4493/62/2019 şi 63/2020 la prezentul dosar 5102/62/2019 şi califică cererile formulate de creditorii INTERAGRO SA-în reorganizare şi ARELCO POWER SRL-în faliment, ca fiind declaraţii de creanţă. În baza art. 99 şi art. 100 din Legea nr. 85/2014, Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare, conform Codului de procedură civilă, printr-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. Dispune trimiterea tuturor notificărilor şi efectuarea demersurilor de publicare de către administratorul judiciar, conform prevederilor art.100 din Legea nr.85/2014, precum şi a celorlalte prevederi cuprinse în Legea nr.85/2014. În baza art. 100 alin 1 din Legea nr. 85/2014, Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţe la data de 27.02.2020. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, înregistrarea, publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 18.03.2020. Fixează termenul pentru întocmirea, înregistrarea şi publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului definitiv al creanţelor la data de 13.04.2020. Fixează data primei şedinţe a adunării creditorilor la data de 24.03.2020 şi dispune ca administratorul judiciar să convoace creditorii debitoarei. În baza art. 92 alin 1 din Legea nr.85/2014, Dispune ca, în termen de 20 de zile de la desemnare, administratorul judiciar să întocmească un raport prin care să se propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie din procedura generală. Potrivit dispoziţiilor art. 101 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, Dispune ca în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, administratorul judiciar să procedeze la inventarierea tuturor bunurilor din averea debitoarei. Conform art. 82 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, Dispune ca debitoarea să pună la dispoziţia administratorului judiciar şi creditorilor care deţin cel puţin 20% din valoarea totală a creanţelor cuprinse în tabelul definitiv de creanţe toate informaţiile şi documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sub sancţiunea ridicării dreptului de administrare. Conform dispoziţiilor art.76 din Legea nr. 85/2014, dispune comunicarea de către administratorul judiciar a prezentei hotărâri către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei declarat la registrul corespunzător şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi. În temeiul art. 39 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, dispune deschiderea de către debitoare şi/ sau administratorul judiciar a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. Stabileşte termen de judecată la 02.04.2020, CI 1, ora 12.00. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 de zile de la comunicare pentru debitor şi de opoziţie pentru creditori, conform art.71 al.2 din Legea nr.85/2014. Apelul se depune la Tribunalul Braşov. Pronunţată în data de 13.01.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în comunicarea Tribunalului Brașov. Viromet Victoria este una din unităţile chimice de referinţă ale industriei româneşti, cu o bogată tradiţie în domeniul chimiei, se arată pe site-ul grupului Interagro, controlat de Ioan Niculae. ”Societatea se află şi acum în topul producătorilor şi exportatorilor de metanol din lume şi alte produse chimice cum ar fi: formaldehidă şi produse derivate; răşini sintetice; întăritori pentru răşini; produse chimice diverse (amoniac în soluţie 25%, biocid, nitroform 38P); biocombustibil şi produse prelucrate din mase plastice (PTFE, polietilenă şi polipropilenă)”, se mai spune pe siteul Interagro. La jumătatea anului trecut, Viromet a fost prima unitate chimică, din cele șase deținute de Ioan Niculae, care a repornită după ce stat pe bară vreme îndelungată din cauza prețului mare la gaze naturale, principala materie primă utilizată de astfel de unități de producție. De astfel, Viromet este singurul combinat al lui Nicuale care nu era în insolvență.   Grupul Interagro deține următoarele combinate chimice: Viromet, Amurco, Donau Chem, Nitroporos, Chemgas, Ga Pro Co, Bio Fuel Energy.      

Despre Autor

- ofera cititorilor de presa online informatii locale din Bucuresti, business local, lifestyle urban, evenimente.

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Limetorrents